ടോം ക്ലാൻസിസ് ഗോസ്റ്റ് റകോൺ വൈൽഡ്ലാൻഡ്സ് – ഓപ്പറേഷൻ ഒറക്കിൾ ട്രെയിലർ – IGN

ടോം ക്ലാൻസിസ് ഗോസ്റ്റ് റകോൺ വൈൽഡ്ലാൻഡ്സ് – ഓപ്പറേഷൻ ഒറക്കിൾ ട്രെയിലർ – IGN

发佈 日期: 2019 年 5 月 1 日

പ്ലേസ്റ്റേഷൻ 4, Xbox, പിസി എന്നിവയ്ക്കായി മേയ് 2 മുതൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒറക്കിൾ എന്ന സൗജന്യ മിഷൻ അപ്ഡേറ്റ് കാണുക.

Ghost Recon Wildlands: സാം ഫിഷർ വെല്ലുവിളിയെ തരണം ചെയ്ത് സോണാർ ഗോഗ്ലെസ് അൺലോക്ക് ചെയ്യുക

https: //www.youtube.com/watch? v = dRzAd … IGN ലേക്ക് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുക!

http: //www.youtube.com/user/IGNentert … ———————————

ഇജിഎനിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ കാണുക!
———————————

പ്രതിദിന തകരാർ : https: //www.youtube.com/watch? V = -_ e1a …

ഗെയിം അവലോകനങ്ങൾ: https: //www.youtube.com/watch? V = pCJme …
മൂവി അവലോകനങ്ങൾ: https: //www.youtube.com/watch? V = pCJme …
ട്രോളർമാർ: https: //www.youtube.com/watch? V = hr1df …
വാർത്തകൾ : https: //www.youtube.com/watch? V = Ctgzg …
t

# ചിഹ്നം