ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യ | ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് 2019 – മാച്ച് ഹൈലൈറ്റുകൾ – ഐ.സി.സി.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ഇന്ത്യ | ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് 2019 – മാച്ച് ഹൈലൈറ്റുകൾ – ഐ.സി.സി.

ICC 3.3M

要 稍后 再看 吗?

要 将此 影片 加入 播放 单单, 请先 登入.

പ്രവേശിക്കുക

发佈 日期: 2019 年 6 月 5 日

2019 ലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ എ 8 ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഹാംപ്റൗൾ ബൗളിനൊപ്പം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുളള എല്ലാ മത്സരങ്ങളും കാണുക.

2019 ലെ ഐ സി സി പുരുഷന്മാരുടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ പ്രമുഖതാരങ്ങളുടെയും ഭവനം.

ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക: https://bit.ly/30D11CA

# ച്വ്ച്൧൯ ഈ ഐസിസി ഔദ്യോഗിക ചാനൽ ആണ് – അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ഭരണസംഘം.