മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി ഐ.സി.സി. ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് 2019 – ഐ.സി.സി.

മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ അഞ്ചു വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി ഐ.സി.സി. ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് 2019 – ഐ.സി.സി.

ICC 3.4M

要 稍后 再看 吗?

要 将此 影片 加入 播放 单单, 请先 登入.

പ്രവേശിക്കുക

发佈 日期: 2019 年 6 月 6 日

വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മൽസരത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ബൗളർ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക് 5 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.

2019 ലെ ഐ സി സി പുരുഷന്മാരുടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിലെ എല്ലാ പ്രമുഖതാരങ്ങളുടെയും ഭവനം.

ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക: https://bit.ly/30D11CA

# ച്വ്ച്൧൯ ഈ ഐസിസി ഔദ്യോഗിക ചാനൽ ആണ് – അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് ഭരണസംഘം.